Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας :

(Tomato brown rugose fruit virus)ToBRFV

11 Αυγούστου 2023: «Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) & Άρθρο 12 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1032 τροποποίησης χρόνου ισχύος του Εκτελεστικού Κανονισμού 2020/1191»..

04 Φεβρουαρίου 2021: ToBRFV: Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/74 της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2021 τροποποίησης του Εκτελεστικού Κανονισμού 2020/1191»..

07 Ιανουαρίου 2021: «Εισαγωγές σπόρων τομάτας και πιπεριάς. Τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1191»…

30 Δεκεμβρίου 2020 : ToBRFV: «Α. Αποστολή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1191 της Επιτροπής»· «Β. Τήρηση απαιτήσεων του άρθρου 6 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1191 για τη διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση» και «Γ. Φυτοϋγειονομικός έλεγχος διακινούμενου σπόρου τομάτας και πιπεριάς κοινοτικής προέλευσης»..

20 Ιουλίου 2020: «Παρουσία του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας στην Ελλάδα»…

09 Μαρτίου 2020: «Φυτοϋγειονομικός έλεγχος διακινούμενου σπόρου τομάτας και πιπεριάς κοινοτικής προέλευσης»…

06 Μαρτίου 2020: «ToBRFV: «Παρουσία του ιού σε δείγματα τομάτας θερμοκηπίου των Νομών Χανίων και Μεσσηνίας »…

01 Νοεµβρίου 2019 : ToBRFV: Αποστολή της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2019/1615 της Επιτροπής…