Τμήμα

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου Θεσ/νίκης
ανήκει στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιρφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στεγάζεται στην οδό 26ης Οκτωβρίου 65 (Ταχυδρομικός Κώδικας 54627).

Ο προϊστάμενος του τμήματος είναι ο κ. Κυριακού Νικόλαος.
Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης με εντολή Περιφερειάρχη είναι ο κ. Σαρόπουλος Αθανάσιος.

Σκοπός του γραφείου είναι η προστασίου του φυτικού κεφαλαίου του Νομού Θεσσαλονίκης.