Ιός της Τριστέτσας των Εσπεριδοειδών (απομονωθέντα στελέχη εκτός της ΕΕ)

[Citrus tristeza virus, (CTV)– non EU isolates]