Ιός της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας :

EMCV (Eggplant mottled crinkle virus)

13 Μαρτίου 2023 : «Εμφάνιση του ιού της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας [EMCV (Eggplant mottled crinkle virus)]»….