Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Οπωρολαχανικών , Κρεάτων , Ιχθύων και Ελαίων

Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αριθ.πρωτ.251321(844))ανακοινώνονται οι διαμορφωθείσες τιμές κατά την 09-04-2024 στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.∆.∆. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων (25/03/2024 – 31/03/2024)

Από το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αρ. πρωτ. Οικ.237098 (779)/03-04-2024) ανακοινώνονται οι μέσες διαμορφωθείσες τιμές υγρών καυσίμων που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από 25/03/2024 έως 31/03/2024.

Δείτε Περισσότερα
Ανακοίνωση περίληψης επιβολής διοικητικού προστίμου του Τμήματος Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας

Επιβάλλουμε, στην επιχείρηση: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 419 που βρίσκεται επί της οδού Α΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 2-ΚΑΤΕΡΙΝΗ, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/07-08-2013, διότι δεν τηρούνταν οι διατάξεις του άρθρου 2Β παρ.9 και του 2Ε παρ.1 της με αρ.91354/24-08-2017 Υ.Α. “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων καιΠαροχής Υπηρεσιών […]

Δείτε Περισσότερα
Ανακοίνωση περίληψης επιβολής διοικητικού προστίμου του Τμήματος Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας

Επιβάλλουμε, στην επιχείρηση: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ- Υποκατάστημαπου βρίσκεται επί της οδού ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3-ΚΑΤΕΡΙΝΗ , πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €),σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/07-08-2013, διότι δεν τηρούνταν οι διατάξεις του άρθρου2Β παρ.8 και του 2Ε παρ.1 της με αρ. 91354/24-08-2017 Υ.Α. “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνη-σης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)” […]

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων (18/03/2024 – 24/03/2024)

Από το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αρ. πρωτ. Οικ.216707 (707)/27-03-2024) ανακοινώνονται οι μέσες διαμορφωθείσες τιμές υγρών καυσίμων που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από 18/03/2024 έως 24/03/2024, όπως αυτές αποτυπώνονται στο συνημμένο αρχείο.

Δείτε Περισσότερα
Δημοσίευση Περίληψης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2022 (20/3/2023)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας δημοσιοποιεί περίληψη της υπ αριθμ. 534/13.03.2023 (ΑΔΑ: 6Σ7Ζ4653ΠΓ-669) Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022 στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων». […]

Δείτε Περισσότερα

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.