Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά ύδατα του Νομού Πιερίας

Το Τμήμα Αλιείας σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την αριθ. 268755(5568)/15.04.2024 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κας Σοφίας Μαυρίδου (ΑΔΑ: ΨΨΑΟ7ΛΛ-Ε2Ψ) και την αριθ. 239922(1218)/11.04.2024 Απόφαση Αντιπεριφεριάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γεωργίου Κεφαλά (ΑΔΑ: 6Ν0Ι7ΛΛ-Ι9Ο), ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) με κάθε μέσο και εργαλείο στις λιμνοδεξαμενές, στις φυσικές και τεχνητές λίμνες του […]

Δείτε Περισσότερα
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 70-1.3.2 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πιερίας, ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η Προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης της δράσης 70-1.3.2 «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του ΣΣ ΚΑΠ 2023 -2027. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι προγραμματισμένο να εκδοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 και, ουσιαστικά, εγκαινιάζει την ενεργοποίηση των […]

Δείτε Περισσότερα
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας σχετικά με τις αιτήσεις χορήγησης αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2024

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας, ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2024, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) από την 10η Απριλίου 2024 έως και την 26η Απριλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. […]

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων(01/04/2024 – 07/04/2024)

Από το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αρ. πρωτ. Οικ.251842 (848)/09-04-2024) ανακοινώνονται οι μέσες διαμορφωθείσες τιμές υγρών καυσίμων που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από 01/04/2024 έως 07/04/2024

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Οπωρολαχανικών , Κρεάτων , Ιχθύων και Ελαίων

Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αριθ.πρωτ.251321(844))ανακοινώνονται οι διαμορφωθείσες τιμές κατά την 09-04-2024 στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.∆.∆. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας

Δείτε Περισσότερα
Πρόγραμμα εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος φαρμοκοποιού

Θεσσαλονίκη, 04 Απριλίου 2024 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :26ης Οκτωβρίου 64 Ταχ.Κώδ. : 54627,Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Π.Ζαγορίτη, Λ.Γεωργιάδου Τηλέφωνο : 2313330848, 2313330846 E-Mail : p.zagoriti@pkm.gov.gr , l.georgiadou@pkm.gov.gr. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ […]

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων (25/03/2024 – 31/03/2024)

Από το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αρ. πρωτ. Οικ.237098 (779)/03-04-2024) ανακοινώνονται οι μέσες διαμορφωθείσες τιμές υγρών καυσίμων που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από 25/03/2024 έως 31/03/2024.

Δείτε Περισσότερα
Ανανέωση και έκδοση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και σε εφαρμογή της με αριθμ. 21258/15-03-2024 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1806/Β’/22-03-2024) και της αριθμ. πρωτ. 24376/28-03-2024 (ΑΔΑ:6ΛΒΩ46ΝΛ2Α-3ΓΘ) διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ανακοινώνεται η ανανέωση και έκδοση των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν τα […]

Δείτε Περισσότερα
Δημοσίευση κενών θέσεων επαγγελματιών πωλητών σε λαϊκές αγορές της Π.Κ.Μ.

Δημοσιεύονται οι κενές θέσεις επαγγελματιών πολιτών σε λαϊκές αγορές των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Δείτε Περισσότερα
Ανακοίνωση περίληψης επιβολής διοικητικού προστίμου του Τμήματος Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας

Επιβάλλουμε, στην επιχείρηση: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 419 που βρίσκεται επί της οδού Α΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 2-ΚΑΤΕΡΙΝΗ, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/07-08-2013, διότι δεν τηρούνταν οι διατάξεις του άρθρου 2Β παρ.9 και του 2Ε παρ.1 της με αρ.91354/24-08-2017 Υ.Α. “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων καιΠαροχής Υπηρεσιών […]

Δείτε Περισσότερα
Ανακοίνωση περίληψης επιβολής διοικητικού προστίμου του Τμήματος Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας

Επιβάλλουμε, στην επιχείρηση: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ- Υποκατάστημαπου βρίσκεται επί της οδού ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3-ΚΑΤΕΡΙΝΗ , πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €),σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/07-08-2013, διότι δεν τηρούνταν οι διατάξεις του άρθρου2Β παρ.8 και του 2Ε παρ.1 της με αρ. 91354/24-08-2017 Υ.Α. “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνη-σης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)” […]

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων (18/03/2024 – 24/03/2024)

Από το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αρ. πρωτ. Οικ.216707 (707)/27-03-2024) ανακοινώνονται οι μέσες διαμορφωθείσες τιμές υγρών καυσίμων που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από 18/03/2024 έως 24/03/2024, όπως αυτές αποτυπώνονται στο συνημμένο αρχείο.

Δείτε Περισσότερα
1 2 14