Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά ύδατα του Νομού Πιερίας

Το Τμήμα Αλιείας σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την αριθ. 268755(5568)/15.04.2024 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κας Σοφίας Μαυρίδου (ΑΔΑ: ΨΨΑΟ7ΛΛ-Ε2Ψ) και την αριθ. 239922(1218)/11.04.2024 Απόφαση Αντιπεριφεριάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γεωργίου Κεφαλά (ΑΔΑ: 6Ν0Ι7ΛΛ-Ι9Ο), ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) με κάθε μέσο και εργαλείο στις λιμνοδεξαμενές, στις φυσικές και τεχνητές λίμνες του […]

Δείτε Περισσότερα
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 70-1.3.2 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πιερίας, ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η Προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης της δράσης 70-1.3.2 «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του ΣΣ ΚΑΠ 2023 -2027. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι προγραμματισμένο να εκδοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 και, ουσιαστικά, εγκαινιάζει την ενεργοποίηση των […]

Δείτε Περισσότερα
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας σχετικά με τις αιτήσεις χορήγησης αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2024

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας, ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2024, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) από την 10η Απριλίου 2024 έως και την 26η Απριλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. […]

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων(01/04/2024 – 07/04/2024)

Από το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αρ. πρωτ. Οικ.251842 (848)/09-04-2024) ανακοινώνονται οι μέσες διαμορφωθείσες τιμές υγρών καυσίμων που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από 01/04/2024 έως 07/04/2024

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Οπωρολαχανικών , Κρεάτων , Ιχθύων και Ελαίων

Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αριθ.πρωτ.251321(844))ανακοινώνονται οι διαμορφωθείσες τιμές κατά την 09-04-2024 στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.∆.∆. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας

Δείτε Περισσότερα
Πρόγραμμα εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος φαρμοκοποιού

Θεσσαλονίκη, 04 Απριλίου 2024 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :26ης Οκτωβρίου 64 Ταχ.Κώδ. : 54627,Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Π.Ζαγορίτη, Λ.Γεωργιάδου Τηλέφωνο : 2313330848, 2313330846 E-Mail : p.zagoriti@pkm.gov.gr , l.georgiadou@pkm.gov.gr. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ […]

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων (25/03/2024 – 31/03/2024)

Από το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αρ. πρωτ. Οικ.237098 (779)/03-04-2024) ανακοινώνονται οι μέσες διαμορφωθείσες τιμές υγρών καυσίμων που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από 25/03/2024 έως 31/03/2024.

Δείτε Περισσότερα
Ανανέωση και έκδοση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και σε εφαρμογή της με αριθμ. 21258/15-03-2024 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1806/Β’/22-03-2024) και της αριθμ. πρωτ. 24376/28-03-2024 (ΑΔΑ:6ΛΒΩ46ΝΛ2Α-3ΓΘ) διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ανακοινώνεται η ανανέωση και έκδοση των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν τα […]

Δείτε Περισσότερα
Δημοσίευση κενών θέσεων επαγγελματιών πωλητών σε λαϊκές αγορές της Π.Κ.Μ.

Δημοσιεύονται οι κενές θέσεις επαγγελματιών πολιτών σε λαϊκές αγορές των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Δείτε Περισσότερα
Ανακοίνωση περίληψης επιβολής διοικητικού προστίμου του Τμήματος Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας

Επιβάλλουμε, στην επιχείρηση: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 419 που βρίσκεται επί της οδού Α΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 2-ΚΑΤΕΡΙΝΗ, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/07-08-2013, διότι δεν τηρούνταν οι διατάξεις του άρθρου 2Β παρ.9 και του 2Ε παρ.1 της με αρ.91354/24-08-2017 Υ.Α. “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων καιΠαροχής Υπηρεσιών […]

Δείτε Περισσότερα
Ανακοίνωση περίληψης επιβολής διοικητικού προστίμου του Τμήματος Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας

Επιβάλλουμε, στην επιχείρηση: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ- Υποκατάστημαπου βρίσκεται επί της οδού ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3-ΚΑΤΕΡΙΝΗ , πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €),σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/07-08-2013, διότι δεν τηρούνταν οι διατάξεις του άρθρου2Β παρ.8 και του 2Ε παρ.1 της με αρ. 91354/24-08-2017 Υ.Α. “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνη-σης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)” […]

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων (18/03/2024 – 24/03/2024)

Από το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αρ. πρωτ. Οικ.216707 (707)/27-03-2024) ανακοινώνονται οι μέσες διαμορφωθείσες τιμές υγρών καυσίμων που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από 18/03/2024 έως 24/03/2024, όπως αυτές αποτυπώνονται στο συνημμένο αρχείο.

Δείτε Περισσότερα
1 2 14
Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων που πρόκειται να πλήξουν την ΠΙΕΡΙΑ.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ: Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για ακόμα μία φορά είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει με όλα της τα μέσα (ανθρώπινα και μηχανικά) την επερχόμενη κακοκαιρία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ένστολοι και Δήμοι) βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία για την αντιμετώπιση των έντονων φυσικών φαινομένων. Κύριο μέλημα όλων μας, η εξασφάλιση της ασφαλούς διεξαγωγής της κίνησης των […]

post_thumbnail
Δείτε Περισσότερα
Συνάντηση εργασίας της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας στην έδρα της Π.Ε. Ημαθίας

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, κο Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στη Βέροια. Στη συνάντηση παρόντες ήταν ο περιφερειακός σύμβουλος ΠΕ Ημαθίας, κος Στέργιος Μουρτζίλας, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Καταφυγίου, κος Ιωάννης Τζέλλας, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των Καταφυγιώτικων Σωματείων, ενώ θέμα της συζήτησης […]

post_thumbnail
Δείτε Περισσότερα
Σοφία Μαυρίδου: “Οι κλοπές δημόσιας περιουσίας (εσχάρων ομβρίων υδάτων, πινακίδων, καλωδίων οδοφωτισμού) έχουν ήδη πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης”

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας, όπως επίσης και με το Τμήμα Τροχαίας Πιερίας, καθώς το δυσάρεστο φαινόμενο των κλοπών δημόσιας περιουσίας εντείνεται διαρκώς και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των συμπολιτών μας και των επισκεπτών της περιοχής μας. Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας επισημαίνει διαρκώς με επιστολές […]

post_thumbnail
Δείτε Περισσότερα
Εκπαιδευτικές επισκέψεις στους κερασώνες Κολινδρού-Ράχης από Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Πιερίας

Ο θεσμός των «Ανθισμένων Κερασιών της Πιερίας», πέρα της ανάδειξης του καθ’ όλα αξιόλογου αγροτικού προϊόντος, καθώς και της  τουριστικής και κοινωνικής του διάστασης, έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, έδωσε  τη δυνατότητα στις μαθήτριες και μαθητές σχολείων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Πιερίας, να γνωρίσουν το μοναδικό τοπίο που αναδεικνύουν τα άνθη της κερασιάς, του […]

post_thumbnail
Δείτε Περισσότερα
Χρυσή διάκριση για την Πιερία στα TourismAwards 2024 στην ενότητα της βιωσιμότητας

Η ευαισθησία και η δυναμική που επιδεικνύουν στο σημαντικό ζήτημα του Προσβάσιμου Τουρισμού, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) καθώς και το συνεργαζόμενο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, επιβραβεύτηκαν στα φετινά «Tourism Awards», έναν θεσμό που αναδεικνύει και επικροτεί τους φορείς που συμβάλλουν στην ανέλιξη […]

post_thumbnail
Δείτε Περισσότερα
Επίσκεψη του Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Παραρτήματος Κατερίνης στην Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

Το πρωί της Παρασκευής, 12 Απριλίου 2024, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, δέχθηκε στο γραφείο της στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, το Δ.Σ. του Ερυθρού Σταυρού – Παραρτήματος Κατερίνης. Συγκεκριμένα, στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, κος Γεώργιος, η Αντιπρόεδρος, κα Αναστασία Ασλανίδου, ο ταμίας, κος Ανδρέας Παγούρας, […]

post_thumbnail
Δείτε Περισσότερα
Σοφία Μαυρίδου: Η συντήρηση και η βελτίωση του επαρχιακού – οδικού δικτύου, αποτελεί προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την υλοποίηση εργασιών για αποκατάσταση βλαβών καταστρώματος οδού, σε όλο το οδικό δίκτυο της αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο του έργου συντήρησης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πιερίας με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης (αποξήλωση και στρώση ασφάλτου) με […]

post_thumbnail
Δείτε Περισσότερα
Επίσκεψη του νεοσύστατου Δ.Σ. του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Κατερίνης στην Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

Το πρωί της Τρίτης, 9 Απριλίου 2024, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου συναντήθηκε στο γραφείο της στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, με το νεοσύστατο Δ.Σ. του ΕΟΣ Κατερίνης. Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του ορειβατικού συλλόγου, κος Νικόλαος Τζέγκας, ο Αντιπροέδρος, κος Ιωάννης Νταμπώσης, ο γενικός γραμματέας, κος Απόστολος Τσολακίδης, ο ταμίας, κος Αλέξανδρος Δημόπουλος, […]

post_thumbnail
Δείτε Περισσότερα
Επίσκεψη του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Πιερίας στην Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

Το πρωί της Δευτέρας, 8 Απριλίου 2024, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου συναντήθηκε στο γραφείο της στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, με το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Πιερίας. Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης, κος Γεώργιος Φόλιος, ο Αντιπρόεδρος, κος Αθανάσιος Μακρής, ο γενικός γραμματέας, κος Θωμάς Κοκόρας, ο ταμίας, κος Ιωάννης Ελεκίδης, […]

post_thumbnail
Δείτε Περισσότερα
Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ευχαριστεί θερμά τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τους φορείς, τους εθελοντές και τους πολίτες που συνέδραμαν στον έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα Πιέρια Όρη

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, εκφράζει τις θερμές τις ευχαριστίες σε όλες τις δυνάμεις που συνέδραμαν τα μέγιστα στον έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα Πιέρια Όρη, σε σημεία δύσβατα, τα οποία είχαν εξαιρετικά μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην προσέγγισή τους ως προς την οριοθέτηση των εστιών. Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ευχαριστεί θερμά […]

post_thumbnail
Δείτε Περισσότερα
2η Συνάντηση για το 1ο Olympus Adrenaline & Nature Festival σε διοργάνωση της Π.Ε. Πιερίας και του ΠΟΤΑΠ

Την Τετάρτη 03 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε στην Κατερίνη η 2η συνάντηση για το 1ο Olympus Adrenaline & Nature Festival που θα διεξαχθεί 25 & 26 Μαΐου στην Πιερία. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΠΟΤΑΠ), υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού- ΕΟΤ. Η συνάντηση […]

post_thumbnail
Δείτε Περισσότερα
Η  Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας επισημαίνει την επικινδυνότητα της μεγάλης πυρκαγιάς στα Πιέρια Όρη

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ: Η Περιφερειακή Ενότητα από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε δύσβατη περιοχή των Πιερίων. Επισημαίνεται η υψηλή επικινδυνότητα εξάπλωσης της φωτιάς, λόγω της βλάστησης και του δύσβατου της περιοχής. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, βρίσκεται στο πεδίο της φωτιάς για την συμμετοχή της στον συντονισμό των ενεργειών για την […]

post_thumbnail
Δείτε Περισσότερα
1 2 13