Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της Π.Ε. Πιερίας, για τo έτoς 2024

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’) και στην υπογραφή σύμβασης, μετά την υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της Π.Ε. Πιερίας, για τo έτoς 2024 και συγκεκριμένα για τη θανάτωση και επιτόπια υγειονομική ταφή των μολυσμένων […]

Δείτε Περισσότερα
Προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς Διαγωνισμού με ΝΕΟ κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 207240 της μελέτης με τίτλο “Μελέτη έργων προστασίας των οχθών και βάθρων γέφυρας στον ποταμό Πέλεκα στην Π.Ε. Πιερίας (2019ΜΠ9080001)” ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 202837

Η ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ/ΠΚΜ προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή Διαγωνισμό με ΝΕΟ κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 207240 της μελέτης με τίτλο “Μελέτη έργων προστασίας των οχθών και βάθρων γέφυρας στον ποταμό Πέλεκα στην Π.Ε. Πιερίας (2019ΜΠ9080001)” ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 202837

Δείτε Περισσότερα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. Πιερίας (14/3/2024)

Δείτε Περισσότερα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΩΔ ΕΣΗΔΗΣ 276143) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-3-2025» (11/12/2023)

Δείτε Περισσότερα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών. (6/12/2023)

Δείτε Περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:204563) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΡΗΤΙΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ» (23/11/2023)

Δείτε Περισσότερα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΩΔ ΕΣΗΔΗΣ 47585) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Καθαρισμός ρεμάτων τάφρων ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2023-202 (9/11/2023)

Δείτε Περισσότερα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με διαπραγμάτευση νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας σχ.έτους 2023-2024 (26/10/2023)

Δείτε Περισσότερα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με διαπραγμάτευση νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας σχ.έτους 2023-2024 (13/9/2023)

Δείτε Περισσότερα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξυγίανσης κτηνοτροφικού κεφαλαίου Π.Ε. Πιερίας (9/8/2023)

Δείτε Περισσότερα
Προκήρυξη χορήγηση εκατόν εβδομήντα (170) νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σαράντα πέντε (45) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου (1/8/2023)

Δείτε Περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:200284) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφαλείας οδών αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2023- 2024» (3/7/2023)

Δείτε Περισσότερα
1 2