Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων(01/04/2024 – 07/04/2024)

Από το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αρ. πρωτ. Οικ.251842 (848)/09-04-2024) ανακοινώνονται οι μέσες διαμορφωθείσες τιμές υγρών καυσίμων που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από 01/04/2024 έως 07/04/2024

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Οπωρολαχανικών , Κρεάτων , Ιχθύων και Ελαίων

Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αριθ.πρωτ.251321(844))ανακοινώνονται οι διαμορφωθείσες τιμές κατά την 09-04-2024 στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.∆.∆. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων (25/03/2024 – 31/03/2024)

Από το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αρ. πρωτ. Οικ.237098 (779)/03-04-2024) ανακοινώνονται οι μέσες διαμορφωθείσες τιμές υγρών καυσίμων που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από 25/03/2024 έως 31/03/2024.

Δείτε Περισσότερα
Δημοσίευση κενών θέσεων επαγγελματιών πωλητών σε λαϊκές αγορές της Π.Κ.Μ.

Δημοσιεύονται οι κενές θέσεις επαγγελματιών πολιτών σε λαϊκές αγορές των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Δείτε Περισσότερα
Ανακοίνωση περίληψης επιβολής διοικητικού προστίμου του Τμήματος Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας

Επιβάλλουμε, στην επιχείρηση: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 419 που βρίσκεται επί της οδού Α΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 2-ΚΑΤΕΡΙΝΗ, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/07-08-2013, διότι δεν τηρούνταν οι διατάξεις του άρθρου 2Β παρ.9 και του 2Ε παρ.1 της με αρ.91354/24-08-2017 Υ.Α. “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων καιΠαροχής Υπηρεσιών […]

Δείτε Περισσότερα
Ανακοίνωση περίληψης επιβολής διοικητικού προστίμου του Τμήματος Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας

Επιβάλλουμε, στην επιχείρηση: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ- Υποκατάστημαπου βρίσκεται επί της οδού ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3-ΚΑΤΕΡΙΝΗ , πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €),σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/07-08-2013, διότι δεν τηρούνταν οι διατάξεις του άρθρου2Β παρ.8 και του 2Ε παρ.1 της με αρ. 91354/24-08-2017 Υ.Α. “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνη-σης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)” […]

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων (11/03/2024 – 17/03/2024)

Από το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αρ. πρωτ. Οικ.214187 (686)/26-03-2024) ανακοινώνονται οι μέσες διαμορφωθείσες τιμές υγρών καυσίμων που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από 11/03/2024 έως 17/03/2024, όπως αυτές αποτυπώνονται στο συνημμένο αρχείο.

Δείτε Περισσότερα
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων (02/05/2023 – 07/05/2023) (10/5/2023)

Από το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας (αρ. πρωτ. οικ. 316253(978)/10-05-2023 ανακοινώνονται οι μέσες διαμορφωθείσες τιμές υγρών καυσίμων που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από 02/05/2023 εως 07/05/2023, όπως αυτές αποτυπώνονται στο συνημμένο αρχείο. Δελτίο […]

Δείτε Περισσότερα

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.