Συνήθη λοιμώδη & μεταδοτικά νοσήματα - Κ


ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΣΗ - ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ
ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ (ΟΞΥΤΕΝΗ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ)