Αγωγή Υγείας - Α/θμια εκπαίδευση


1. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ), το πλύσιμο των χεριών αποτελεί , παρά την απλότητα της, κορυφαία ενέργεια της πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων

Πληθυσμός στόχος: Παιδιά της προσχολικής ηλικίας 4-5 ετών (νηπιαγωγεία)

  Παιδιά της σχολικής ηλικίας 6- 12 ετών
Σκοπός:
Επιδιώκεται η ενσωμάτωση της πρακτικής του πλυσίματος των χεριών με τον σωστό τρόπο και στο σωστό χρόνο δηλαδή στο «πως» και «πότε» και η ένταξη της στην καθημερινότητα, ώστε να επιτυγχάνεται η αλλαγή της συμπεριφοράς ως προς την υγιεινή των χεριών και η υιοθέτηση μιας «υγιεινής συνήθειας»

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται από το 2011

2. ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Εξ αιτίας της επιβάρυνσης πολλών περιοχών της ΠΚΜ από την ανάπτυξη μεγάλου πληθυσμού κουνουπιών και στα πλαίσια της πρόληψης των νοσημάτων που μπορούν να μεταδοθούν μέσω αυτών ,εντάχθηκε στο πρόγραμμα της ενημέρωσης-εκπαίδευσης των παιδιών το θέμα «κουνούπια» ως εξής:

α. «κουνούπια ένα πρόβλημα για τον άνθρωπο και την δημόσια υγεία»

Πληθυσμός στόχος: Παιδιά της σχολικής ηλικίας από 8 – 12 ετών

β. «μια ιστορία για κουνούπια που πρέπει να μάθουν τα παιδιά»

Πληθυσμός στόχος: Παιδιά προσχολικής ηλικίας 4 -5 ετών Παιδία σχολικής ηλικίας 6-7 ετών (Α΄ και Β΄ τάξη)

Σκοπός
Τα προγράμματα αυτά αναπτύχθηκαν με σκοπό να εκπαιδεύσουν τα παιδία :

  1. στον να γνωρίσουν με απλό τρόπο την βιολογία των εντόμων αυτών
  2. στα γενικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια
  3. στην σημασία της διαχείρισης του περιβάλλοντος από τους ανθρώπους για την ανάπτυξη των κουνουπιών
  4. στα μέτρα της ατομικής προστασίας.

Στα παιδία της προσχολικής ηλικίας όπως και των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού, η εκπαίδευση περιλαμβάνει, εκτός των εικόνων και της επεξήγησης τους, την αφήγηση μιας μικρής ιστορίας «σαν παραμύθι». Ο αφηγητής τοποθετεί τα γεγονότα με απλό και κατανοητό τρόπο και επιδιώκει την συμμετοχή των παιδιών.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το διδακτικό έτος 2015-2016

3. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

"ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΩ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ"

Το βιωματικό εργαστήριο «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΩ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» έχει ως στόχο να συμβάλλει μέσα από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ηλικίες των μαθητών, μέσα από παιχνίδι, βιωματική και ενεργητική μάθηση, την ανάπτυξη των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να αποτελέσουν εφόδιο στην διαμόρφωση ενός, όσο γίνεται, υγιούς και αυθεντικού τρόπου σχετίζεσθε τόσο με τον εαυτό όσο και με τους άλλους. Ως απώτερος και μακροπρόθεσμός σκοπός προσδιορίζεται η υιοθέτηση θετικών και κοινωνικά αποδεκτών τρόπων διαχείρισης καταστάσεων και αλληλεπιδράσεων.

Απευθύνεται: σε μαθητές όλων των τάξεων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και διενεργείται σε 4 επισκέψεις, μία κάθε εβδομάδα.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

4. ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΥΓΙΕΙΝΑ - ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ

Πληθυσμός Στόχος: Παιδιά Δημοτικού Γ, Δ, Ε & ΣΤ

Σκοπός: Να οδηγήσει τα παιδιά να μάθουν να σκέφτονται υγιεινά με σκοπό την σωστή διατροφή ως προς τις ανάγκες της ηλικίας τους. Δίνει πληροφορίες ζωτικής σημασίας όπως γιατί χρειάζεται η υγιεινή διατροφή και γιατί αυτή είναι σημαντική για όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα όμως πως αυτή συμβάλλει στην σωματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών οδηγώντας στην μακροβιότητα και την πρόληψη χρόνιων παθήσεων.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στον Εθνικό διατροφικό οδηγό για βρέφη παιδιά και εφήβους. Ενισχύει την δυνατότητα του σχολείου να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες όπως η αποφυγή της παιδικής παχυσαρκίας, η διαμόρφωση υγιεινής σκέψης για σωστή και υγιεινή διατροφή. Δεν απαιτείται ιδιαίτερος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, παρά μόνο υπολογιστής και προβολικό που όλα τα σχολεία διαθέτουν και στηρίζεται και στην αλληλεπίδραση με τα παιδιά.