Απολογισμός 2017


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προγράμματα Αγωγής Υγείας και ενημέρωσης διδακτικού έτους 2016 -2017

Κατά το διδακτικό έτος 2016-17 εφαρμόστηκαν από τους Επαγγελματίες Υγείας του Δικτύου σε σχολικές μονάδες Α/θιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Κ.Μ τα εξής προγράμματα Αγωγής Υγείας και Ενημέρωσης

Α/θμια Εκπαίδευση

Β/θμια Εκπαιδευση

Ειδικότερα και ανά Περιφερειακή Ενότητα
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

847 μαθητές Δημοτικού και Νηπιαγωγείου για Υγιεινή Χεριών, από 04/10/2016 - 07/06/2017.
861 μαθητές Δημοτικού και Νηπιαγωγείου ενημερώθηκαν για Κουνούπια μια ιστορία που πρέπει να μάθουν τα παιδιά & Κουνούπια ένα πρόβλημα για τον άνθρωπο και τη Δημόσια Υγεία , από 04/10/2016 - 07/06/2017.
2180 μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου για τα ΣΜΝ, από 18/10/2016 – 24/05/2017
2526 μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου για το κάπνισμα, από 18/10/2016 – 24/05/2017.

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

575 μαθητές Δημοτικού και Νηπιαγωγείου για την Υγιεινή Χεριών.
448 μαθητές Δημοτικού και Νηπιαγωγείου για Κουνούπια μια ιστορία που πρέπει να μάθουν τα παιδιά.

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

602 μαθητές Γυμνασίου για τον «Ενεργητικό Αντικαπνιστή»
320 μαθητές Δημοτικού και Νηπιαγωγείου για Κουνούπια μια ιστορία που πρέπει να μάθουν τα παιδιά & Κουνούπια ένα πρόβλημα για τον άνθρωπο και τη Δημόσια Υγεία.

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Οι προγραμματισμένες ενημερώσεις θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διδακτικό έτος.
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

488 μαθητές Δημοτικού και Νηπιαγωγείου για την Υγιεινή Χεριών
128 μαθητές Δημοτικού και Νηπιαγωγείου για Κουνούπια μια ιστορία που πρέπει να μάθουν τα παιδιά & Κουνούπια ένα πρόβλημα για τον άνθρωπο και τη Δημόσια Υγεία.
50 μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου για τα ΣΜΝ
455 μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου για το κάπνισμα.

ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ Δεν έγινε προγραμματισμός λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

1425 μαθητές Δημοτικού και Νηπιαγωγείου για Κουνούπια μια ιστορία που πρέπει να μάθουν τα παιδιά & Κουνούπια ένα πρόβλημα για τον άνθρωπο και τη Δημόσια Υγεία & Υγιεινή χεριών.
2915 μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου για τα ΣΜΝ.
3521 μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου για το κάπνισμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Α /ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Πρόγραμμα 1Υγιεινή ΧεριώνΑριθμός μαθητών
Πρόγραμμα 2
Μια ιστορία για κουνούπια που πρέπει να μάθουν τα παιδιά
& Κουνούπια ένα πρόβλημα για τον άνθρωπο και τη Δημόσια ΥγείαΑριθμός μαθητών
ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

847


861
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

575


448
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ-

320
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ--
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

488


128
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ--
ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

1425


-


ΣΥΝΟΛΟ


3335


1757

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Πρόγραμμα 1


ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑΑριθμός μαθητών
Πρόγραμμα 2


ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΗΣΑριθμός μαθητών
ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2180


2526
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

-


-
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
 


602
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ--
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

50


455
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ--
ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

2915


3521


ΣΥΝΟΛΟ


5145


7104

Συνολικός αριθμός μαθητών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (πίνακες 1,2 )

Α/ΘΜΙΑ : 5.092

Β/ΘΜΙΑ: 12.249

Συνολικά, σε όλη την Π.Κ.Μ ο αριθμός των μαθητών και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, που συμμετείχαν, για το διδακτικό έτος 2016 - 2017 είναι 17341
Περίπου διπλάσιος από εκείνον της περσινής σχολικής περιόδου.

Απολογισμός των Λοιπών Δράσεων του Δικτύου (εκτός των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας)

Στο α΄ σκελος έγινε εκπαίδευση των νέων μελών στα τρέχοντα προγράμματα Αγωγής Υγείας και στο β΄ σκέλος παρουσιάστηκε στα μέλη το νέο πρόγραμμα δράσης του Δικτύου στον τομέα «Ψυχική Υγεία» με θέμα: "Παιδική Επιθετικότητα, Ενίσχυση Θετικής Συμπεριφοράς και ο Ρόλος της Οικογένειας" το οποίο θα εφαρμοστεί σε ομάδες γονέων με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε όλες τις ΠΕ, με την μορφή βιωματικών σεμιναρίων από τα μέλη του Δικτύου με ψυχοκοινωνική ειδίκευση (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, παιδοψυχίατρο).

Σημείωση : για όλες τις δημόσιες Δράσεις υπάρχει στην επιλογή «Ανακοινώσεις» και σχετικό φωτογραφικό υλικό