Απολογισμός 2022


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2022

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΠΚΜ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Κατά το διδακτικό έτος 2021-22 εφαρμόστηκαν από τους Επαγγελματίες Υγείας του Δικτύου σε σχολικές μονάδες Α/θιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Κ.Μ τα εξής προγράμματα Αγωγής Υγείας:

Α/θμια Εκπαίδευση

Β/θμια Εκπαίδευση

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες σε 65 σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων τα 7 βρίσκονταν εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης.

Συνολικά ενημερώθηκαν 5673 μαθητές όλα τα παραπάνω θέματα.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

120 μαθητές Δημοτικού εκπαιδεύτηκαν στην «Υγιεινή Χεριών» και 80 μαθητές ενημερώθηκαν για τον ρόλο των κουνουπιών και τους τρόπους προστασίας. Επίσης 60 μαθητές της Β/μιας εκπαίδευσης συμμετείχαν στο πρόγραμμα για τον «Ενεργητικό Αντικαπνιστή».


Β) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)

Συνολικά παρακολούθησαν το σεμινάριο: 60 υπάλληλοι της ΠΚΜ και 100 υπάλληλοι των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων. Σε επόμενο χρόνο, προγραμματίζεται η εκπαίδευση και των υπόλοιπων υπαλλήλων.