Α' Βοήθειες


1. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

η εκπαίδευση παρέχεται κατόπιν συνεννοήσεως (τηλεφωνικά ή με e mail )με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και με συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Αφορά την εκπαίδευση των γονέων και των εκπαιδευτικών στις πρώτες βοήθειες όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και σε ένα γενικότερο πλαίσιο.