Απολογισμός 2023


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2023

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΠΚΜ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Κατά το διδακτικό έτος 2022-2023 εφαρμόστηκαν από τους Επαγγελματίες Υγείας του Δικτύου σε σχολικές μονάδες Α/θιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Κ.Μ τα εξής προγράμματα Αγωγής Υγείας:

Α/θμια Εκπαίδευση

Β/θμια Εκπαίδευση

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες σε 71 σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων τα 12 βρίσκονταν εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης.

Συνολικά ενημερώθηκαν 4564 μαθητές για όλα τα παραπάνω θέματα.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

126 μαθητές Δημοτικού εκπαιδεύτηκαν στην «Υγιεινή Χεριών» και 117 μαθητές ενημερώθηκαν για τον ρόλο των κουνουπιών και τους τρόπους προστασίας. Επίσης 821 μαθητές της Β/μιας εκπαίδευσης συμμετείχαν στο πρόγραμμα για τον «Επιλέγω να μην καπνίζω» και 892 συμμετείχαν στο πρόγραμμα με θέμα: «Πρόληψη για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα(ΣΜΝ)»


Β) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)

Κατά τη διάρκεια όλου του 2023:

1. Mία από τις κυριότερες δράσεις του ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών που εφαρμόζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Αξίζει να τονισθεί ότι οι ομιλίες αυτές γίνονται από ιατρούς του Τμήματος Δημόσιας Υγείας με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση και την επιστημονική τεκμηρίωση των απαντήσεων όλων των αποριών κοινού – πολιτών.

Συγκεκριμένα για το έτος 2023, οι δράσεις ενημέρωσης από τους ιατρούς του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της ΠΚΜ προς τον πληθυσμό εντατικοποιήθηκαν. Στόχος ήταν η κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ηλικιακής «έκτασης» του πληθυσμού, γι’ αυτό και οι ομιλίες έλαβαν χώρα τόσο σε σχολεία (μαθητικοί πληθυσμοί), όσο και σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ ) για τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Σκοπός των ενημερωτικών αυτών δράσεων από τους ιατρούς του Τμήματος Δημόσιας Υγείας, δεν είναι μόνο η ενημέρωση του κοινού για τα κουνούπια, αλλά και για τις ασθένειες που μπορεί αυτά να μεταδώσουν, και κυρίως τον τρόπο προφύλαξης των πολιτών, έτσι ώστε να επιτευχθεί αρχικά η ατομική προστασία και κατόπιν να εξασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία. Στο τέλος των ομιλιών αυτών, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να απευθύνουν ερωτήσεις και δίνονται απαντήσεις υπό μορφή συζήτησης.

2. Επικοινωνία με τους Διευθυντές των Χειρουργικών και Παιδοχειρουργικών Κλινικών των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και συνάντηση με το ιατρικό προσωπικό κάθε κλινικής στα πλαίσια των πρωινών τους ενημερώσεων, με σκοπό: την επικαιροποίηση των οδηγιών που εκδόθηκαν το 2022, σχετικά με τα καινούργια δεδομένα για την προστασία από τον ιό της λύσσας, την ανταλλαγή απόψεων και την βελτίωση της συνεργασίας των φορέων που ασχολούνται με τη διαχείριση των ατόμων που εκτέθηκαν σε δήγμα ζώου στο Νομό Θεσσαλονίκης.