Αγωγή Υγείας - Β/θμια εκπαίδευση


1.ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (Σ.Μ.Ν)

Πληθυσμός στόχος: Πρωτίστως, έφηβοι ηλικίας 13 -15 ετών (Α,Β,Γ Γυμνασίου)

Δευτερευόντως, Μαθητές των Λυκείων
Σκοπός:
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στους εφήβους.
Μέσα από την ενημερωτική διαδικασία επιδιώκεται :

  1. Η ενίσχυση στην κατανόηση του θέματος από τα παιδιά
  2. Η βοήθεια στην διαχείριση της σεξουαλικότητας τους
  3. Να κατανοήσουν τα παιδιά την σημασία της πρόληψης των ΣΜΝ και τα συνήθη μέτρα προστασίας.
  4. Την σημασία της υπευθυνότητας και του σεβασμού στην σεξουαλική συμπεριφορά.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το 2011

2. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΗΣ – ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Πληθυσμός στόχος: Πρωτίστως, έφηβοι ηλικίας 13 -15 ετών (Α,Β,Γ Γυμνασίου)

Δευτερευόντως, Μαθητές των Λυκείων
Σκοπός:
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των παιδιών για τις βλαβερές συνέπειες της χρήσης του καπνού
Μέσα από την διαδικασία επιχειρείται :

  1. Η κατάρριψη των μύθων που δημιουργούν «άλλοθι» στους καπνιστές για να συνεχίζουν το κάπνισμα.
  2. Η απόδειξη ότι δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος χρήσης του καπνού
  3. Ότι η νικοτίνη είναι εθιστική ουσία
  4. Ότι τελικά το κάπνισμα είναι συμπεριφορά και επιλογή που έχει ευθύνες και συνέπειες
  5. Τονίζεται η σημασία του «ΟΧΙ» σαν απάντηση στις προκλήσεις που φέρνουν σε κίνδυνο την υγεία
  6. Οι λόγοι για τους οποίους ένας απλός αντικαπνιστής γίνεται «ενεργητικός αντικαπνιστής»

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το 2013