Συνήθη λοιμώδη & μεταδοτικά νοσήματα - Δ


ΔΟΝΑΚΙΟ ΧΟΛΕΡΑΣ (Vibrio cholerae)