Συνήθη λοιμώδη & μεταδοτικά νοσήματα - Χ


ΧΛΑΜΥΔΙΑ
ΔΟΝΑΚΙΟ ΧΟΛΕΡΑΣ