Συνήθη λοιμώδη & μεταδοτικά νοσήματα - Τ


TOΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ
ΤΡΙΧΙΝΩΣΗ (ΤΡΙΧΙΝΕΛΛΩΣΗ)
ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ (ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ)
ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ