Συνήθη λοιμώδη & μεταδοτικά νοσήματα - Σ


ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (Σ Μ Ν)
ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ
ΣΠΟΓΓΩΔΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΕΣ