ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗΣ (Clostridium botulinum)


Ορισμός
Το Κλωστηρίδιο της αλλαντίασης, είναι gram (+) βακτηρίδιο.
Παράγει την αλλαντική εξωτοξίνη, η οποία είναι ένα από τα πιο ισχυρά γνωστά δηλητήρια.
Θανατηφόρος δόση για τον άνθρωπο είναι 1-2μg.
1gr αλλαντικής τοξίνης, μπορεί να σκοτώσει 10.000.000 ανθρώπους.

Αντιγονικοί τύποι
Υπάρχουν 7 αντιγονικοί τύποι του Κλωστηριδίου της αλλαντίασης : A,B,C,D,E,F και G.
Οι τύποι A,B και E, είναι οι πιο συχνοί που προσβάλουν τον άνθρωπο.
Οι τύποι Α και Β, συνδέονται με τροφικές δηλητηριάσεις από κρέας, ο τύπος F από ψάρια, ο τύπος C προσβάλει τις όρνιθες και ο τύπος D είναι υπεύθυνος για την αλλαντίαση των βοοειδών.

Τι μπορεί να προκαλέσει το Κλωστηρίδιο της αλλαντίασης στον άνθρωπο;
Το Κλωστηρίδιο της αλλαντίασης, προκαλεί την αλλαντίαση, η οποία είναι τροφική δηλητηρίαση.
Τρόφιμα ιδιαίτερα επικίνδυνα, είναι οι κονσέρβες και άλλα διατηρημένα τρόφιμα από κρέας, ψάρια και λαχανικά. Επειδή οι σπόροι του μικροβίου βρίσκονται στο χώμα, μπορεί να μολύνουν τα λαχανικά και να επιζήσουν σε ανεπαρκώς αποστειρωμένες κονσέρβες, παρασκευασμένες από αυτά.
Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι οι κονσέρβες λαχανικών οικιακής παρασκευής, γιατί εκεί βλαστάνουν οι σπόροι υπό αναερόβιες συνθήκες και παράγουν την τοξίνη. Οι μολυσμένες κονσέρβες, μπορεί να παρουσιάσουν διόγκωση από τα αέρια και το περιεχόμενο να είναι αλλοιωμένο.
Η αλλαντίαση είναι νευροπαραλυτική νόσος. Η εξωτοξίνη, από τον γαστρεντερικό σωλήνα, εγκαθίσταται στα κύτταρα του νευρικού συστήματος, μέσω της κυκλοφορίας του αίματος.
Τα συμπτώματα, εμφανίζονται 18-96 ώρες, μετά την κατανάλωση μολυσμένων με τοξίνη τροφίμων και έχουν :

Τέλος, υπάρχει και η βρεφική αλλαντίαση. Εμφανίζεται συνήθως σε βρέφη από 3 εβδομάδων ως 6 μηνών.
Τα συμπτώματα της βρεφικής αλλαντίασης είναι :

Πολλές φορές για την βρεφική αλλαντίαση, έχει ενοχοποιηθεί μέλι, το οποίο είναι μολυσμένο με το Κλωστηρίδιο της αλλαντίασης.

Προφύλαξη

Βλέπε τροφικές δηλητηριάσεις