ΔΟΝΑΚΙΟ ΧΟΛΕΡΑΣ (Vibrio cholerae)


Ορισμός
Το Δονάκιο της χολέρας είναι gram(-) βακτηρίδιο. Είναι παθογόνο μόνο για τον άνθρωπο, στον οποίο προκαλεί την χολέρα.
Η χολέρα, είναι βαριά νόσος, η οποία εμφανίζεται αιφνίδια.

Χρόνος επώασης
1-5 μέρες

Επιδημιολογία
Η χολέρα ενδημεί κυρίως σε χώρες της Αφρικής, της Ν.Ασίας και της Ν.Αφρικής.
Κάθε χρόνο, σημειώνονται 3-5.000.000 κρούσματα χολέρας και 100.000-130.000 θάνατοι.
Στην Ευρώπη η νόσος δεν ενδημεί. Τα λιγοστά κρούσματα που καταγράφονται, προκύπτουν μετά από ταξείδι σε ενδημική για τη νόσο περιοχή. Στην Ελλάδα σημειώθηκαν το 1986 και το 1993 από 1 κρούσμα χολέρας.

Τρόπος μόλυνσης
Η μόλυνση γίνεται με την εντερική οδό και πιο συγκεκριμένα μέσω της κατανάλωσης μολυσμένης τροφής ή νερού. Το νερό, μολύνεται από κόπρανα ασθενών, το οποίο μολύνει τα τρόφιμα. Επιπλέον τα τρόφιμα μπορεί να μολυνθούν από λερωμένα χέρια κατά την προετοιμασία του φαγητού ή πριν την κατανάλωσή του. Επίσης από ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα φαγητά, ιδίως κρέας, κοτόπουλο και θαλασσινά.
Στο λεπτό έντερο, το Δονάκιο της χολέρας, παράγει και απελευθερώνει εντεροτοξίνη. η οποία είναι υπεύθυνη για τις κλινικές εκδηλώσεις της χολέρας.

Συμπτώματα
Τα πιο συχνά συμπτώματα της χολέρας είναι:

Επιπλοκές
Εξαιτίας της μεγάλης αποβολής υγρών με τους έμετους και τις κενώσεις, παρατηρείται:

Προφύλαξη

  1. Βλέπε τροφικές δηλητηριάσεις
  2. Εμβολιασμός ταξιδιώτη βλέπε ταξιδιωτική ιατρική