QR Code

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. & ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64) (1/3/2024)

post_thumbnail

Διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η προσφορά των οικονομικών φορέων πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ποσότητας των ειδών (2 οικίσκοι) της παρούσας Πρόσκλησης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 7.700,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (6.209,68 € άνευ Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος, γραφείο 6, έως την Παρασκευή 08 Μαρτίου2024 και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα : 2313 319275 (για τεχνικά θέματα) και 2313 319135 (για λοιπά θέματα).