QR Code

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και εργαλείων εργαστηρίου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών Μ.Ε.Θ. της Π.Κ.Μ. και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης»

post_thumbnail

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 28.315,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (22.834,68 άνευ Φ.Π.Α.) .

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) μήνα από την υπογραφή της.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου ή για οποιαδήποτε υλικό επιθυμεί ο οικονομικός φορέας, υποχρεωτικά όμως για το σύνολο των τεμαχίων του κάθε υλικού.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στα γραφεία  του Τμήματος  Προμηθειών,  26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την Παρασκευή 28/06/2024 και ώρα 14 : 00 μ.μ. στο νέο  κτήριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στον 3ο όροφο, γραφείο  6  Γραμματεία.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα παραλαμβάνονται.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο τηλέφωνο 2313–319101 για τυχόν διευκρινίσεις και στο τηλέφωνο 2313–319135 για διαδικαστικά θέματα.