QR Code

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά δειγμάτων βιολογικών υλικών από το ζωικό κεφάλαιο της Π.Κ.Μ.”

post_thumbnail

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00 € άνευ ΦΠΑ και σε ποσό 34.720,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη περιλαμβάνει τετρακόσιες (400) αποστολές με τιμή ανά μονάδα  μεταφερόμενου δείγματος (ισόθερμος περιέκτης), 70,00 € άνευ Φ.Π.Α., (86,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τετρακοσίων (400) αποστολών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και 31/12/2025.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την Τετάρτη 01/05/2024 και ώρα 14:00 μ.μ. στο νέο κτίριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στον 3ο όροφο, γραφείο 6, Γραμματεία. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα : 2313 330401 (για τεχνικά θέματα) και 2313 319135 (για λοιπά θέματα).