QR Code

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5198482 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 31 Ιουλίου 2023 ΑΔΑ: 90Λ77ΛΛ-ΝΒΕ (31/7/2023)