QR Code

Το τελικό συνέδριο του έργου “Flood Protection” διοργάνωσε στις Σέρρες η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1/12/2023)

post_thumbnail

Το τελικό συνέδριο του έργου “FloodProtection” διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως επικεφαλής δικαιούχος του έργου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.
Το έργο “Flood Protection – Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” με ακρωνύμιο “Flood Protection” έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους, υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 2: Βιώσιμη και Προσαρμόσιμη στο Κλίμα διασυνοριακή περιοχή. Το έργο είναι απόρροια της ανάγκης για διασυνοριακή συνεργασία με σκοπό την πρόληψη και διαχείριση των πλημμυρών, ιδιαίτερα στις περιοχές πέριξ των δύο διεθνών ποταμών Στρυμόνα (Λίμνη Κερκίνη) και Έβρου, περιοχές που αντιμετώπισαν σοβαρά πλημμυρικά επεισόδια κατά τα τελευταία χρόνια. Κύριος σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση του επιπέδου προστασίας έναντι των πλημμυρών στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Βουλγαρίας, ειδικά στις περιοχές με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.
Στο συνέδριο παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο Διοικητής της 2ης ΕΜΑΚ, Αρχιπύραρχος Αριστείδης Κατιρτζίδης και η κ. Galina Georgieva εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος. Το συντονισμό του συνεδρίου είχε ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου του έργου “Flood Protection” παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι παρεμβάσεις του έργου, τα συμπεράσματα από τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων αυτών στη διασυνοριακή περιοχή καθώς και τα οφέλη που προέκυψαν σχετικά με τη βελτίωση του επιπέδου αντιπλημμυρικής προστασίας στην διασυνοριακή περιοχή. Όπως υπογράμμισαν οι συμμετέχοντες κατά τις παρεμβάσεις τους στο συνέδριο, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου πρόκειται να διερευνηθούν οι προοπτικές σχεδιασμού και υλοποίησης περαιτέρω έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
Πιο συγκεκριμένα, εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η κ. Ανθούλα Ντότα, απασχολούμενη στο έργο “Flood Protection”, παρουσίασε τους βασικούς στόχους και τα επιτεύγματα του έργου και τις δράσεις που υλοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως επικεφαλής δικαιούχος του έργου. Στη συνέχεια οι κ.κ. Φωτεινή Τελπιζούδη και Γεωργία Καλημεράκη, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, αναφέρθηκαν στις εργασίες στεγάνωσης σε τμήματα του ανατολικού αναχώματος της Λίμνης Κερκίνης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Ο κ. Γιώργος Τσακούμης, εκπρόσωπος της εταιρείας “Consortis Α.Ε.”, που είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου, αναφέρθηκε συνοπτικά στην αξιολόγηση της απόδοσης και της διαλειτουργικότητας των παρεμβάσεων και των προστατευτικών μέτρων που υλοποιήθηκαν στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (Struma) κατά τη διάρκεια του έργου.
Το σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων παρουσίασε ο Πυρόνομος κ. Βασίλειος Καρύδας και στη συνέχεια ο Ανθυποπυραγός της 2ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών κ. Σταμάτης Παπαδόπουλος παρουσίασε τον επιχειρησιακό εξοπλισμό που παρέλαβε η Υπηρεσία μέσω του έργου “Flood Protection”, που περιλαμβάνει προηγμένα μη επανδρωμένα συστήματα εναέριας και υποβρύχιας επιτήρησης και έρευνας, συστήματα τρισδιάστατης απεικόνισης του βυθού, ειδικά σχεδιασμένες βάρκες για αποστολές διάσωσης κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων καθώς και ειδικό εξοπλισμό ένδυσης και υπόδησης για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο κ. Γιώργος Καμπάς, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του ποταμού Έβρου (Maritsa) καθώς και στην αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμυρών.
Τέλος, οι εκπρόσωποι των δικαιούχων του έργου από τη Βουλγαρία παρουσίασαν συνοπτικά τις παρεμβάσεις και τις δράσεις του έργου στις λεκάνες απορροής των ποταμών Στρυμόνα (Struma) και Έβρου (Maritsa) στην πλευρά της Βουλγαρίας, όπως είναι η ενίσχυση των αντιπλημμυρικών υποδομών και τα έργα διάνοιξης και διευθέτησης της κοίτης των ποταμών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “Flood Protection” οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://crossborderfloodprotection.eu/