QR Code

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου “CITISYSTEM” για την προώθηση της κυκλικής βιοοικονομίας στις πόλεις (21/12/2023)

post_thumbnail

Στη 2η διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων του έργου CITISYSTEM συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το έργο “CITISYSTEM” προωθεί τη κυκλική βιοοικονομία και επικεντρώνεται στην κυκλοφορία των υλικών, των τροφίμων και των ενεργειακών ροών στο αστικό περιβάλλον. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των αντίστοιχων πολιτικών για την τόνωση της χρήσης, της κυκλοφορίας και της ανάκτησης των βιολογικών πόρων και στην προώθηση μιας συστημικής αλλαγής σε αστικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται δραστηριότητες μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διαπεριφερειακό επίπεδο (μεταξύ των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), με τη συμμετοχή εταίρων και εμπλεκομένων φορέων του έργου.
Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το LAB-Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Φινλανδίας, το οποίο εξειδικεύεται στην καινοτομία, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, του σχεδιασμού και της υγείας.
Η συγκεκριμένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Διοργανώθηκε από τον Ισπανό εταίρο του έργου, το Ινστιτούτο CERCA Institute-Catalan Research Centres Institute, που έχει ως αντικείμενο την προώθηση των συνεργειών και της στρατηγικής συνεργασίας, τη βελτίωση, την προβολή και τον αντίκτυπο της έρευνας καθώς και τη διευκόλυνση του διαλόγου με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος του έργου “CITISYSTEM”, μεταξύ αυτών και εκπρόσωποι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωποι των Αρχών Χάραξης Πολιτικής καθώς και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων.
Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), η οποία αποτελεί την Αρχή Χάραξης Πολιτικής και ως εμπλεκόμενος φορέας, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.
Την πρώτη μέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μελέτης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης “Barcelona Ecoparc” και στην εταιρεία αξιοποίησης οργανικών απορριμμάτων της Μητροπολιτικής Περιοχής της Βαρκελώνης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της εταιρείας, να παρακολουθήσουν τη διαδικασία λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς και σχετικές παρουσιάσεις. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου “CERCA”, όπου πραγματοποιήθηκε η διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου.
Κατά τη διάρκεια της διαπεριφερειακής συνάντησης, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο των δράσεων του έργου και των εργαλείων πολιτικής σε κάθε Περιφέρεια. Ακολούθησε η παρουσίαση των καλών πρακτικών που αναδεικνύονται στο πλαίσιο του έργου σε κάθε Περιφέρεια, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εμπλεκομένων φορέων και των συνεργαζόμενων Αρχών Χάραξης Πολιτικής. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάστηκε ως Καλή Πρακτική το Πρόγραμμα συλλογής Bιοαποβλήτων «Καφέ Κάδος» από τον Φο.Δ.Σ.Α.
Ακολούθησε γόνιμη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν καθώς και ντα επόμενα βήματα του έργου. Οι εταίροι συζήτησαν, επίσης, για τη διοργάνωση του διαδικτυακού σεμιναρίου που θα υλοποιηθεί στις 23-01-2024 με θέμα “System/city-level examples of successful biowaste collection, processing and utilisation for energy and compost”.
Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στην Έκθεση Smart City Expo World Congress by the Fira de Barcelona, μία από τις σημαντικότερες και επιδραστικότερες εκθέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της αστικής καινοτομίας, που στοχεύει στη διασύνδεση των πιο καινοτόμων εταιριών, κυβερνήσεων και οργανισμών για ένα καλύτερο μέλλον στις πόλεις. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη από τις 5 μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2023, με τη συμμετοχή 1.106 εκθετών και 25.300 επισκεπτών. Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στους χώρους προβολής από επιλεγμένους εκθέτες και στη συνέχεια έλαβαν μέρος στη συζήτηση “Energy & Environment Thematic Roundtable: a radical shift towards urban circularity».
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης “Smart City Expo World Congress” και στο πλαίσιο του έργου “CITISYSTEM” διοργανώθηκε εκδήλωση με τίτλο “Best practices in supporting cities in the sustainable biobased change». Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσιάσεις της Καταλανικής Στρατηγικής Βιοοικονομίας (Υπουργείο Κλιματικής Δράσης), του Καταλανικού Οδικού Χάρτη της Κυκλικής Οικονομίας και της Διαχείρισης Αποβλήτων (Καταλανική Υπηρεσία Απορριμμάτων) και του έργου CITISYSTEM. Ακολούθησε στρογγυλή τράπεζα για τις βέλτιστες πρακτικές πόλεων, μεταξύ των οποίων το Lahti (Φινλανδία), το Mechelen (Βέλγιο) και η Βαρκελώνη (Ισπανία), με το συντονισμό του διοργανωτή (CERCA) και του επικεφαλής εταίρου (LAB).
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο “CITISYSTEM” οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/citisystem
και στο X(Twitter) https://twitter.com/CITISYSTEMeu