QR Code

Πρόσκληση για την αποκατάσταση της ειδικής διαγράμμισης χώρου διεξαγωγής εξετάσεων δικύκλων αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας (24/7/2023)

post_thumbnail

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, προτίθεται να προχωρήσει στην αποκατάσταση της ειδικής διαγράμμισης χώρου διεξαγωγής εξετάσεων δικύκλων αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας και προκηρύσσει με  τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τους όρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και θα αφορά το σύνολο της προμήθειας με τίτλο: «Αποκατάσταση της ειδικής διαγράμμισης χώρου διεξαγωγής εξετάσεων δικύκλων αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας» προϋπολογισμού 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   Οι φάκελοι προσφορών θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας – Λ. Στρατού 72 – 591 31 – Βέροια, τηλ. 23313-53631, ως την Παρασκευή 04 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00 π.μ.   Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες.   Για οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν στις Τεχνικές προδιαγραφές, θα επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργοταξίου της ΠΕ Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331353648, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.