QR Code

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «Προμήθεια και τοποθέτηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων των Υπηρεσιών της Μ.Ε.Θ.»

post_thumbnail

Η Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).


Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 2.870,31 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (2.314,77 € άνευ Φ.Π.Α.)

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες από την υπογραφή της

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την Παρασκευή 07/06/2024 και ώρα 14 : 00 μ.μ. στο νέο κτήριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στον 3ο όροφο, γραφείο 6, Γραμματεία.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.