QR Code

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση-επισκευή & τοποθέτηση-εγκατάσταση (απεγκατάσταση) & την προμήθεια ανταλλακτικών των κλιματιστικών μηχανημάτων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ, των Υπηρεσιών της Μ.Ε.Θ. καθώς και των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης»

post_thumbnail

Η Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24.193,55 € άνευ Φ.Π.Α.)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως ένα (1) έτος από την υπογραφή της.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την Παρασκευή 10/05/2024 και ώρα 14 : 00 μ.μ. στο νέο κτήριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στον 3ο όροφο, γραφείο 6, Γραμματεία.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.