QR Code

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Προμήθεια συστημάτων οχύρωσης, προφύλαξης και αντιπλημμυρικών έργων HESCO» (17/3/2023)

post_thumbnail

Η Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την ανάληψη του έργου: «Προμήθεια συστημάτων οχύρωσης, προφύλαξης και αντιπλημμυρικών έργων HESCO»
 
Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 17/06/2023.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (30.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.)
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την Παρασκευή 24/03/2023 και ώρα 14 : 00 μ.μ. στο νέο κτήριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στον 3ο όροφο, γραφείο 6, Γραμματεία.