QR Code

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Ανανέωση διετούς υποστήριξης κλιματιστικών και UPS Κέντρου Δεδομένων» (7/4/2023)

post_thumbnail

Η Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την ανάληψη του έργου: «Ανανέωση διετούς υποστήριξης κλιματιστικών και UPS Κέντρου Δεδομένων»

Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την υπογραφή της.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 7.900,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (6.370,97 € άνευ Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την Τετάρτη 19/04/2023 και ώρα 14 : 00 μ.μ. στο νέο κτήριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στον 3ο όροφο, γραφείο 6, Γραμματεία.