QR Code

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Αναλωσίμων» για την διεξαγωγή των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαϊου 2023 (27/4/2023)

post_thumbnail

Η Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Αναλωσίμων κατά τη διεξαγωγή των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαϊου 2023, προϋπολογισμού 42.476,20 €, με Φ.Π.Α. 24% (34.255,00 € άνευ Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4585/2018».
 
 
Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για εφτά (7) ημέρες.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 42.476,20  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (34.255,00 € άνευ Φ.Π.Α.)
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την Τετάρτη 03/05/2023 και ώρα 14 : 00 μ.μ. στο νέο κτήριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στον 3ο όροφο, γραφείο 6, Γραμματεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 (ΑΔΑΜ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΔΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.