QR Code

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών τηλεφωνίας & τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» (31/10/2023)

post_thumbnail

Διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών του Πίνακα 1 της Πρόσκλησης.
 
Προσφορές υποβάλλονται ανά προσφερόμενο υλικό για το σύνολο των υλικών με την υποχρέωση η προσφορά των οικονομικών φορέων να καλύπτει το σύνολο της ποσότητας των τεμαχίων των προσφερόμενων υλικών της παρούσας Πρόσκλησης.
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.286,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (7.489,00 € άνευ Φ.Π.Α.) :
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (45) ημέρες από την υπογραφή της.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος, γραφείο 3, έως την Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα : 2313 319101 (για τεχνικά θέματα) και 2313 319135 (για λοιπά θέματα).