ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
16/6/2023105-Κ.ΜΑΚΕΔ.(2): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ για την υποβολή πρότασης στο «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ», Άξονας Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 16Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και Π/Υ 3.729.920,00 €
2/6/2023Π94 - Ν1: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 4.8 «Οδική ασφάλεια» με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025» και Π/Υ 4.170.000,00 €
16/5/2023

Π94-13: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 5.5 "Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα" με τίτλο "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ι. ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (2020ΕΠ00800002)" και Π/Υ 329.000,00 €.
16/5/2023

Π94-12: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 2.9 "Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)" με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (2019ΜΠ90800014)" και Π/Υ 93.117,80 €.
16/5/2023

Π94-11: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 4.3 "Λιμενικές υποδομές" με τίτλο "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ (2012ΕΠ00800043)" και Π/Υ 780.000,00 €.
16/5/2023

Π94-10: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 4.8 "Οδική ασφάλεια" με τίτλο "ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (2021ΜΠ00800001)" και Π/Υ 163.902,41 €.
16/5/2023

Π94-09: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 2.9 "Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)" με τίτλο "ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ) (2021ΕΠ00800006)" και Π/Υ 500.000,00 €.
16/5/2023

Π94-08: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 2.9 "Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)" με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Τ66 (ΠΕΛΛΑ-ΗΜΑΘΙΑ) (2019ΜΠ90800007)" και Π/Υ 211.877,93 €.
16/5/2023

Π94-07: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 2.9 "Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)" με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΑΛΛΙΚΟΥ-ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ (2019ΜΠ90800004)" και Π/Υ 166.716,57 €.
27/4/2023

Π94-04: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης και ως προς την χωροθέτηση της μελέτης) για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 2.9 "Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση-αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)" με τίτλο "Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού Λουδία (2019ΜΠ90800011)" και Π/Υ 71.300,00 €
3/4/2023

105-Κ.ΜΑΚΕΔ.(1): Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ», Άξονας Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο "Ένταξη έργων για αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 6ης και 7ης Δεκεμβρίου 2020 και 25ης Ιανουαρίου 2021, στην Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Χαλκιδικής"και Π/Υ 9.104.960,00 €
3/4/2023

Π94-06: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 4.5 "Οδικές υποδομές" με τίτλο "Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Επ.Ο. Θεσσαλονίκης - Νέα Μηχανιώνα (2019ΜΠ90800015)" (ορθή επανάληψη) και Π/Υ 103.385,00 €
3/4/2023

Π94-05: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 4.5 "Οδικές υποδομές" με τίτλο "Επικαιροποίηση μελέτης βελτίωσης Ε.Ο. 86 τμήμα Έδεσσα - Άγρας (2019ΜΠ90800010)" (ορθή επανάληψη) και Π/Υ 99.146,43 €
3/4/2023

Π94-04: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 2.9 "Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση-αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)" με τίτλο "Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού Λουδία (2019ΜΠ90800011)" (ορθή επανάληψη) και Π/Υ 71.300,00 €
3/4/2023
Π94-03: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 2.9 "Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση-αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)" με τίτλο "Εργασίες επισκευής, συντήρησης και προστασίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου στους οικίσκους του φράγματος 'Έλλης' του ποταμού Αξιού (2021ΕΠ00800002)" (ορθή επανάληψη) και Π/Υ 51.875,10 €
3/4/2023

Π94-02: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 4.5 "Οδικές υποδομές" με τίτλο "Αποκατάσταση φθορών δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Σιθωνίας (2021ΕΠ00800004)" (ορθή επανάληψη) και Π/Υ 440.224,60 €
3/4/2023Π94-01: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας", Άξονας Προτεραιότητας 2.11 "Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)" με τίτλο "Ανάπλαση οικισμού Φούρκας Δήμου Κασσάνδρας (2021ΕΠ00800005)" (ορθή επανάληψη) και Π/Υ 1.335.961,85 €