Πολιτική Άμυνα (Π.Α.)


Η Τεχνολογία έχει καταστήσει τα συμβατικά όπλα ικανά να προκαλούν φοβερές καταστροφές και πολλές ανθρώπινες απώλειες.

Πολιτικές Δυνάμεις
Στις Πολιτικές Δυνάμεις εντάσσονται:

(ΝΔ 17/74 Άρθρο 2 παρ. 1)

Πολιτική Άμυνα
Η Πολιτική Άμυνα είναι η οργάνωση, η καθοδήγηση και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων με σκοπό την προστασία της Χώρας από κάθε εχθρική προσβολή, και η αντιμετώπιση καταστροφών ειδικά στον Πολιτικό Τομέα.

Η Πολιτική Άμυνα οργανώνεται με σκοπό

Η Πολιτική Άμυνα γενικά έχει ως αποστολή, σε περίπτωση πολέμου, να προλάβει ή να μειώσει τις απώλειες του πληθυσμού και τις καταστροφές των υλικών αγαθών και ακόμη έχει ως στόχο, σε περίπτωση πολέμου, ή φυσικών καταστροφών και τεχνολογικών ατυχημάτων, να εξυψώσει το ηθικό του Λαού, να τον προετοιμάσει και να τον βοηθήσει, για να αγωνιστεί μαζί με τις Κρατικές Αρχές για το σκοπό αυτό.

Αναλυτικά, Αποστολή της Π.Α. είναι:

Στην Πολιτική Άμυνα συμμετέχουν
Άπαντες οι Έλληνες πολίτες αμφοτέρων των φύλων.
Άπαντες οι Έλληνες πολίτες αμφοτέρων των φύλων ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να συμβάλλουν εις την ικανοποίηση των αναγκών της ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ στην ειρήνη και στον πόλεμο βάσει αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ
(ΝΔ 17/74 Άρθρο 13 παρ. 4)