ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
9/2/2022Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της ΠΚΜΚΑΤΕΒΑΣΤΕ