Φορητά Μέσα Κατάσβεσης Πυρκαγιών


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
Πυροσβεστήρες ονομάζουμε τις φορητές χαλύβδινες φιάλες ερυθρού χρώματος, ανάλογης χωρητικότητας που υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους χώρους εργασίας των βιομηχανιών,εργοστασίων, Δημοσίων Ανεξαρτήτων Ιδρυμάτων και ανεξαρτήτων Ιδρυμάτων(ΔΑΙ-ΑΙ) για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο αρχικό τους στάδιο.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
Οι πυροσβεστήρες αυτοί είναι κατάλληλοι για την κατάσβεση πυρκαγιών των κατηγοριών Α, Β, C, D και των ηλεκτρικών πυρκαγιών.

  1. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ
  2. ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
  3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ CO2
  4. AΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΩΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡ
  5. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ
  6. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
  7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ
  8. ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗΣ CO2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ
Είναι κατάλληλοι για τις πυρκαγιές της κατηγορίας Α' δηλαδή των στερεών καυσίμων π.χ ξύλα, νήματα, άνθρακες, βαμβάκια κ.λ.π. και λιγότερο για τις άλλες κατηγορίες πυρκαγιών.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΦΡΟΥ
Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα για κατάσβεση πυρκαγιών Β΄κατηγορίας(εύφλεκτων υγρών καυσίμων) και λιγότερο για τις πυρκαγιές των κατηγοριών Α΄, C΄ και D, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίησή τους στις ηλεκτρικές πυρκαγιές.