Αυτοπροστασία – Οργάνωση Αυτοπροστασίας - Αναγκαία Μέσα


Αυτοπροστασία
Λέγοντας αυτοπροστασία, εννοούμε την ικανότητα κάθε πολίτη να βοηθήσει τον εαυτό του σε κάθε δύσκολη στιγμή. Η βοήθεια αυτή είναι το σπουδαιότερο και βασικότερο μέτρο της Πολιτικής Άμυνας. Οφείλει, λοιπόν, κάθε άτομο να γνωρίζει πως θα βοηθήσει τον εαυτό του, την οικογένεια του και το γείτονα του, όταν βομβαρδιστεί η περιοχή που μένει.

Οργάνωση αυτοπροστασίας
Για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας πρέπει να οργανώσουμε την αυτοπροστασία και να κάνουμε ορισμένες προετοιμασίες που δεν μπορούν να γίνουν την τελευταία στιγμή. Για τον σκοπό αυτό οργανώνεται η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ αυτοπροστασία. Την οικογενειακή οργανώνουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας και την οικογένεια μας.

Υλικά και μέσα αυτοπροστασίας