Τηλεφωνικός Κατάλογος

Γενική Δ/νση ή αυτοτελής υπηρεσία Διεύθυνση Υποδ/νση ή Τμήμα Τμήμα ή Γραφείο Π.Ε Τηλέφωνο