QR Code

Τμήμα Σχεδιασμού – Προγραμματισμού (ΠΚΜ)

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού υπάγεται απευθείας στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΚΜ και αναφέρει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής. Στο Τμήμα υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στον προγραμματισμό για την εκτέλεση έργων και μελετών, καθώς και την επίβλεψη μελετών. Στη σύμπραξη σε Συμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην συγκέντρωση στατιστικών γενικά στοιχείων επί της εξελίξεως των προγραμμάτων μελετών έργων κλπ., καθώς και η αποστολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες, στην τήρηση αρχείου των Νόμων και των εκδοθέντων και εκδιδομένων κατ’ εξουσιοδότηση αυτών διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων Εγκυκλίων και των κανονιστικών αποφάσεων, που αφορούν στο αντικείμενο της Διεύθυνσης και η συνεχής και ανελλιπής ενημέρωσή του. Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για: α) Τις εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα της ΠΚΜ για έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τις Υποδιευθύνσεις Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Δομών Περιβάλλοντος. β) Τον προγραμματισμό των έργων και μελετών της ΠΚΜ. γ) Τη δημοπράτηση και την επίβλεψη εκπόνησης μελετών των έργων της ΠΚΜ. δ) Τη σύμπραξη σε Συμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ε) Την τήρηση αρχείου των Νόμων και των εκδοθέντων και εκδιδομένων κατ’ εξουσιοδότηση αυτών διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων Εγκυκλίων και των κανονιστικών αποφάσεων, και τη συνεχή και ανελλιπή ενημέρωσή του που αφορούν στο αντικείμενο των υποδομών και τη γνωστοποίησή τους προς τις υπηρεσίες Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. στ) Το σύνολο των ενεργειών για την συντέλεση των απαλλοτριώσεων. ζ) Την προώθηση και παρακολούθηση των πάσης φύσεως ενεργειών για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της έδρας.

Υπάγεται σε

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ)

Προϊστάμενος

Μανίκας Θεόδωρος - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ) \ Τμήμα Σχεδιασμού - Προγραμματισμού (ΠΚΜ)

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση

Στρωμνίτσης 53

ΤΚ

54248

Τηλέφωνο

2313331171