QR Code

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (ΠΚΜ)

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας υπάγονται οι αρμοδιότητες του τομέα του περιβάλλοντος, οι οποίες ανάγονται ιδίως στον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεργάζεται και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στα αντίστοιχα Τμήματα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Ενοτήτων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Επιπλέον στο Τμήμα υπάγονται αρμοδιότητες που αφορούν ιδίως: γα) Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συμμετοχή σε προγράμματα διαπεριφερειακών ή διμερών συμφωνιών, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο για τη διαχείριση και προστασία των υδάτων. γβ) Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται στα επιμέρους σχέδια διαχείρισης και προγράμματα. γγ) Την έκδοση αποφάσεων για την επιβολή περιορισμών ή άλλων μέτρων για τη χρήση των υδάτων και την εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους. γδ) Τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων γε) Τη μέριμνα για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια ύδατα. γστ) Την εφαρμογή και την επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών γζ) Την επιβολή μέτρων και κυρώσεων για την προστασία των υδάτων και την αντιμετώπιση αυξητικών τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα και η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των πλαστικών σωλήνων και των εξαρτημάτων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC), που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πόσιμου νερού και αποχετευτικών λυμάτων, καθώς και για συστήματα αποχετεύσεως στα κτίρια.

Υπάγεται σε

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ)

Προϊστάμενος

Μινοπούλου Ελπίδα - Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ) \ Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (ΠΚΜ)

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση

26ης Οκτωβρίου 64

Περιοχή

Φιξ

ΤΚ

546 27

Τηλέφωνο

2313325528