QR Code

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

1.Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως: α) Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας. β)Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας. γ)Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή. δ) Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών. ε) Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης. στ) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή. ζ) Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών. η) Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄). θ) Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους. ι) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. ια) Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση. 2. Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τμήματα: α Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. β. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. γ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. δ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. ε. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. στ.Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Προϊστάμενος

Στεργιαδης Χαράλαμπος - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας \ Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση

Βασ. Όλγας 198

ΤΚ

54110

Τηλέφωνο

2313 319884, - 855, - 732, - 628

Τηλέφωνο2

2310 428021

Email

ppro στο pkm.gov.gr