QR Code

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα διασφαλίζεται η συνέχιση λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας Γυναικών και Παιδιών σε Θεσσαλονίκη και Εύοσμο (25/8/2023)

post_thumbnail

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διασφάλισε τη συνέχιση λειτουργίας δυο σημαντικών δομών υποστήριξης γυναικών και παιδιών στους δυο πληθυσμιακά μεγαλύτερους δήμους της Θεσσαλονίκης, έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.
  Πρόκειται για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών και Παιδιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και τον αντίστοιχο Ξενώνα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.
  Οι δυο Ξενώνες παρέχουν υποστηρικτικές και ουσιαστικές υπηρεσίες σε ένα σύνολο 80 ατόμων και με την απόφαση του Περιφερειάρχη διασφαλίστηκε η συνέχιση λειτουργίας τους μέχρι το τέλος του 2025.
  “Οι δυο κοινωνικές δομές, οι οποίες φροντίζουμε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, προσφέρουν σπουδαίο έργο ουσιαστικής υποστήριξης σε δεκάδες γυναίκες και παιδιά, που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Έχουν αποδείξει την αξία τους και το έργο που επιτελούν είναι υποδειγματικό. Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίξαμε εμπράκτως την ίδρυση και τη λειτουργία των δυο ξενώνων. Και είμαστε αποφασισμένοι και τα επόμενα χρόνια να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. Επιπλέον, ενισχύουμε και βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις γυναίκες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι θύματα έμφυλης βίας, και βέβαια προς τα παιδιά τους, δίνοντας έτσι απάντηση σε ένα μείζον θέμα των σύγχρονων κοινωνιών, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημιούργησε ένα δίχτυ προστασίας των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας όλα αυτά τα χρόνια, ως αποτέλεσμα της πολιτικής μας, που έχει σε απόλυτη προτεραιότητα τη δημιουργία μιας κοινωνίας αλληλεγγύης και προσφοράς στον συνάνθρωπο, μια πιο ανθρώπινης Κεντρικής Μακεδονίας”, επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.
  Ο Ξενώνας Φιλοξενίας του Δήμου Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να παρέχει στις γυναίκες και τα παιδιά τους (30 τον αριθμό σήμερα), φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και εργασιακή συμβουλευτική για υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.
  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:
1.Ο ξενώνας προσφέρει ασφαλή διαμονή και περιλαμβάνει στέγη και διατροφή.
2.Κοινωνική στήριξη που περιλαμβάνει την ενημέρωση των γυναικών σχετικά με κοινωνικές παροχές που μπορούν να αξιοποιήσουν (ασφαλιστικά δικαιώματα και τα θέματα οικογενειακών σχέσεων, τη γονική μέριμνα, έκδοση βιβλιαρίων, επιδόματα, παροχές υπηρεσιών σε παιδικούς σταθμούς, πρόσβαση σε σχολεία κ.α.). Εάν κριθεί αναγκαίο ή ζητηθεί από τις γυναίκες, παραπέμπονται σε αρμόδιες αρχές (π.χ. Αστυνομία, Εισαγγελία, υπηρεσίες υγείας κ.α.). Παρέχει στήριξη των παιδιών για την ομαλή πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα. Υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των γυναικών σε νοσοκομεία ή σε κέντρα υγεία, σε φορείς κοινωνικής πολιτικής, σε φορείς απασχόλησης, σε φορείς φύλαξης και υποστήριξης των παιδιών κλπ.
3.Ψυχολογική υποστήριξη για την ενδυνάμωση της γυναίκας και των παιδιών τους.
4.Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση που περιλαμβάνει υπηρεσίες προώθησης εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης.
5.Δράσεις δικτύωσης και δημοσιότητας, οι οποίες αποτελούν την καθημερινότητα της λειτουργίας του Ξενώνα όπως δικτύωση με τα Συμβουλευτικά Κέντρα καθώς και με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, δικτύωση με φορείς υποστήριξης των παιδιών και των ωφελουμένων, φορείς απασχόλησης ανηλίκων κ.ά.
  Ο Ξενώνας Φιλοξενίας του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου έχει κεντρικό στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Παρέχει υπηρεσίες πρώτης γραμμής και άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας. Στόχος της δομής, που εδρεύει στον Εύοσμο, είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.
  Συνοπτικά περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
-Φιλοξενία των Γυναικών και των Παιδιών τους.
-Κοινωνική στήριξη.
-Ψυχολογική στήριξη.
-Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση.
-Δράσεις Δικτύωσης και δημοσιότητας.
  Με τη διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας του ξενώνα εξασφαλίζεται και η συνεχής παρακολούθηση της πορείας της ωφελούμενης γυναίκας και των παιδιών της, καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής υποστηρικτικής υπηρεσίας αλλά και μετά αυτήν, είτε από την ίδια τη δομή, είτε από συνεργαζόμενο Φορέα (follow up), στο πλαίσιο δικτύωσης του ξενώνα. Ωφελούμενες είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις με τα παιδιά τους.
  Ο ξενώνας προσφέρει υπηρεσίες σε 50 άτομα και στελεχώνεται από εκπαιδευμένο-εξειδικευμένο προσωπικό, με σημαντική εμπειρία στην παροχή των απαιτούμενων δράσεων.