QR Code

Φάκελος ΜΠΕ, “SVS GROUP I.K.E.”, Cluster Φωτοβολταϊκών Σταθμών στη θέση ‘Μελενικίτσι’, 303,736 MWp και βοηθητικά υποστηρικτικά έργα, Δ. Σερρών και Ηράκλειας, Π.Ε. Σερρών. (17/7/2023)

post_thumbnail