QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5223320 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 09 Φεβρουαρίου 2024 ΑΔΑ: 6ΙΣΦ7ΛΛ-Α2Θ (13/2/2024)

post_thumbnail