QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ /ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5222447 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 30 Οκτωβρίου 2023 ΑΔΑ: ΨΔΕΜ7ΛΛ-ΞΦΒ (30/10/2023)