QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΑΛΛΙΚΟΥ-ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ (2019ΜΠ90800004)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217092 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 06 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: 6Α607ΛΛ-3ΨΧ (7/6/2023)