QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ι. ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (2020ΕΠ00800002)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217527 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 30 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: Ψ7ΗΓ7ΛΛ-ΝΨΜ (30/6/2023)